logo

Hvordan oppfylle elevens rett til trygt og godt skolemiljø?

torsdag 22. oktober 2020 - 10:00 til 14:00

 

Kursholder: Bjørn Eriksen

Advokat og en av de fremste arbeidsjuristene i landet. Han har bygd opp faget «Arbeidsrett og elevrett», som inngår i mastergraden i Skoleledelse på BI. Arbeider nå på Høgskolen i Sørøst-Norge og er rådgiver for Skolelederforbundet.


PROGRAM:

Bjørn Eriksen gir et juridisk blikk på Opplæringslova §9A og hva som skal til for den enkelte skole å følge lovverket. 

Det blir gitt anledning spille inn spørsmål eller problemstilling til kursholder her i påmeldingen. Bjørn Eriksen vil få en sammendrag av det som oppleves utfordrende i forkant av kurset.

 

FYSISK ELLER DIGITAL DELTAKELSE:

Deltakere melder seg på fysisk eller digitalt. Ta opp med din leder hvilket alternativ som er aktuelt.

*Fysisk oppmøte: Scandic Maritim Hotell, Haugesund

*Vi kan organisere 100 deltaker med 2 meters mellomrom i konferansesalen. Krav til smittevern følges. GJør oppmerksom på at vi vil gjøre endringer dersom det skjer forandringer i smittesituasjonen.

 

Last ned kursplakat her!

 

 

 

Nr
6/20
Status
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist
16.10.2020 13:00
Kursholder
Bjørn Eriksen
Arrangør
Målgruppe
Skoleledere, rådgivere og skoleeiernivå
Sted
Kurset tilbys både fysisk og digitalt. Du velger alternativ ved påmelding.
Ledig
192
Kontakt
Kalenderfil Påmeldte