logo

Digital storsamling - Fagfornyelsen

tirsdag 27. oktober 2020 - 09:00 til 14:15

 Kursholder: Egil Hartberg v/ Høgskolen i Innlandet

PROGRAM:

 • Del 1: Hvilke praktiske konsekvenser får ny vurderingsforskrift og nye læreplaner for skolens vurderingspraksis?
  • 09.00-10.00 Foredrag
  • 10.00-10.20 Pause
  • 10.20-11.30 Innledning og arbeid i lederegrupper
 • Del 2: Hvordan kan vi lede slik at det blir både tilstrekkelig handlingsrom og støttestruktur for lærerne?
  • 12.00-12.45 Foredrag
  • 12.45-13.45 Arbeid i ledergrupper
  • 13.45-14.15 Deling og oppsummering i plenum

Last ned kursplakat her!

FORBEREDELSE:

FORBEREDELSE: Gjennomfør INTERVJU av elever og lærere om vurderingspraksis

Ledergruppa skal intervjue et bredt sammensatt utvalg elever og lærere om vurderingspraksis (kjønn, alder, kompetanse). Kan gjennomføres som gruppeintervju hvis dette anses som mer hensiktsmessig. Intervjuene skal være utgangspunkt for refleksjon og drøfting på samlingen

Elevspørsmål:  

 • Hvordan vet du hva du skal lære?
 • Hvordan får du vise hva du får til?
 • Hvordan får du vite hva du må øve mer på?
 • Hvordan er du med på å vurdere hva du får til og hva du må øve mer på? 

Lærerspørsmål: 

Hva er endret i din vurderingspraksis etter ny vurderingsforskrift og nytt læreplanverk (LK20)?

(Stikkord: fremme læring - bidra til lærelyst - integrert del av opplæringen - elevmedvirkning)

 • Hvordan kan endringene sees i klasserommet? 
 • Hvordan  merker elevene endringene?
 • Hvordan kommuniserer du med elevene om deres progresjon og kompetanse?

Det er en forutsetning at du har satt deg godt inn i den nye vurderingsforskriften for grunnopplæringen (grunnskole og VGO)  før samlingen: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/endring-av-vurderingsforskriften/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgaver under samlingen 27. okt.: REFLEKSJON OM VURDERING

Reflekter sammen i leder-/utviklingsgruppa ved skolen:

 • Hvilken underveisvurderingspraksis er du sikker på at din skole kan beholde uten å bryte med disse intensjonene?
 • Hvilken praksis er du sikker på at din skole må forkaste?
 • Hva tenker du at dere må gjøre mer av, og hvordan kan dere lykkes med de nødvendige endringene?

Ekstra for skolene med ungdomstrinn:

De nye læreplanene fokuserer på opplæringens relevans, helhet og bredde. Hvordan sikrer dere at lærerne i standpunktvurderingen fanger opp elevenes sluttkompetanse på en relevant, helhetlig, bred og variert måte? I hvilken grad lar dere eksamen smalne inn opplæringens fokus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr
5/20
Status
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist
23.10.2020 13:00
Kursholder
Egil Weider Hartberg frå Høgskolen i Innlandet.
Arrangør
Målgruppe
Skuleeigarar, skuleleiarar, tillitsvalde, FM, PPT og HVL
Sted
Teams: Ledergruppa ved hver skole sitter samlet på et skjermet sted.
Ledig
121
Kontakt
Kalenderfil Påmeldte